Espern Bedrift

Bedriftstrening hos Espern. Sterke ansatte løfter bedriften!

 

Investering i egne ansatte ved å tilrettelegge for gunstig og fleksibel bedriftstrening, er verdifullt for enhver virksomhet og noe alle med personalansvar med fordel kan vurdere.

– Det å legge til rette for trening for sine ansatte er en verdifull og fin ting å gjøre, både på vegne av bedriften, enkeltindividet og fellesskapet. – Derfor har vi har gjort bedriftstrening enkelt og fleksibelt her på Espern, forteller daglig leder An-Magritt Vangen.

Bedriftstrening er vinn vinn!

Mange har stillesittende arbeidsdager og flere og flere opplever livsstilsplager- og sykdommer som påvirker og begrenser livet både på jobb og hjemme. – Det er ikke mye trening som skal til for å forebygge plager som smerter i ledd og muskler og generelt mangel på energi og overskudd i hverdagen, forteller An-Magritt. – For mange så er bedriftstrening den lille pushen som skal til for å komme i gang med fysisk aktivitet. Man får en rutine på treningen, og i fellesskap med andre forplikter man seg til disse timene på en positiv måte, noe som gjør det vanskeligere å utsette eller avlyse treningen, smiler hun.

Omsorg for kollegaer er verdt investeringen

Det å introdusere bedriftstrening i virksomheten og for den enkelte ansatte har mange fordeler. – Trening sammen skaper et fellesskap som motiverer til en mer aktiv livsstil, noe som igjen kan minske sykefravær og bidra til friskere ansatte. Se på det som teambuilding med helsegevinst! Vi har kunnskapsrike ansatte som på engasjerende vis finner form og treningsopplegg for hver unike gruppe, forteller An-Magritt. – Målet må jo være at timene hos oss på Espern skal være en opplevelse og et høydepunkt i uka for alle, uansett om man trener alene eller sammen med andre.

Hvordan vil dere trene? Finn din bedriftsavtale!

Espern sine mangfoldige treningsmuligheter gjør det enkelt for deg og dine kollegaer å finne en passende avtale. – Bedriftstrening kan skje på ulike måter, som en del av vår ambisjon om å være en fleksibel og løsningsorientert samarbeidspartner, forteller An-Magritt.

– Øktene kan varieres etter behov og involvere de ansatte på ulike måter. Vi har for eksempel en generell uforpliktende avtale der bedriften får rabatter på trening ut ifra hvor mange de tegner avtale for. Jo flere ansatte, jo høyere rabatt, og bedriften kan selv bestemme om den ansatte skal betale selv eller delsponse beløpet. En annen mulighet er å tilby bedriftstimer der man kjøper faste tidspunkter for å gjennomføre gruppetimer med PT, enten det er styrke, spinning eller saltimer. Ansatte kan også reservere et visst antall plasser på allerede etablerte timer, forteller hun videre.

– Treningen kan foregå før jobb eller etter arbeidsdagen, og ansatte kan velge å styre treningen selv eller være med på gruppetimer. Vi har stor variasjon i treningstilbudet avhengig av hver enkelt bestilling, i flere av de ulike sonene på senteret; som styrke, skill, kondisjon og spinning.

Etterlyser et større fokus på trening hos norske bedrifter

Selv om en del lokale bedrifter allerede benytter seg av treningstilbudet på Espern, mener An-Magritt selv at enda flere burde ta mer ansvar for ansattes helse og livsstil. – Med så mange fordeler, så tenker jeg at det er litt trist at ikke flere tilrettelegger for trening og fysisk aktivitet i regi av arbeidsplassen, forteller hun.

– Vi vet jo at nytteverdien av jevnlig fysisk aktivitet er stor og det krever heller ikke mye innsats fra bedriftene å legge til rette for det. Alt som trengs er å kartlegge interessen hos de ansatte og ta en telefon til oss, og derfra tar vi oss av fasiliteringen. Det er jo kjempefint om mestring, effekt og sunne vaner starter på jobben!

Møt Mia, personlig trener med lidenskap for bedriftstrening!

– Jeg har nå 2 års erfaring med bedriftsgrupper, og opplegget jeg setter opp for dem er økter som inneholder både styrke og kondisjonstrening i en litt annen form enn det de kanskje er vant med. Jeg prøver å legge det opp slik at de må jobbe sammen i par eller grupper for å dyrke samarbeidet.

Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og jeg opplever at medlemmene synes det er en morsom treningsform, selv om den også kan være litt tøff. Mange nevner at de glemmer klokka litt underveis i timen med tanke på at fokuset blir på å gjennomføre økta.

Mange positive effekter av bedriftstrening

– Først og fremst er Espern og trening sammen en fin arena der både sjef og ansatte møtes og stiller likt. Det å føle de må samarbeide fysisk utenfor jobb, tror jeg bidrar positivt til andre situasjoner i jobbsammenheng. Og selvfølgelig snakker de helsemessige fordelene for seg selv; som bedre søvnkvalitet, mer energi i hverdagen, mestringsfølelse og mindre muskel- og skjelettplager. Jeg er helt sikker på at summen av dette vil kunne minimere antall sykemeldinger per år. 

Jevnlig fysisk aktivitet bidrar til overskudd, som igjen kan føre til høyere arbeidskapasitet og mer effektive ansatte som også takler stress bedre, opplever økt konsentrasjon, er generelt i bedre humør og føler seg vel med seg selv.

ABEL – en helseplattform som jobber med å bedre folkehelsen

 – Som en mulighet for å utvide selve bedriftstreningen til å også omhandle livsstil og økt bevissthet rundt egen helse, så tilbyr vi ABEL-programmet. Her bruker vi bruker en app til å legge inn aktiviteter som skal hjelpe den enkelte med å ta sunnere valg i hverdagen. Dette kan være alt fra treningsøkter til små oppgaver knyttet til vane-endringer i hverdagen.

Vi legger opp skreddersydde uker til hver enkelt kunde, og i tillegg har vi ukentlige samtaler for å få best mulig effekt. ABEL har samarbeid med flere store bedrifter i Norge og har som formål å hjelpe de som kanskje ikke er så fysisk aktive i egen hverdag.

Dersom en bedrift ønsker å vite mere om hva ABEL kan tilby, så booker vi gjerne et digitalt møte og presenterer deg og dine kollegaer for tilbudet.

– Vi har bedriftstrening gjennom Espern hver mandag og det er en fantastisk måte å møte kollegaer på! Her møtes vi på tvers av selskaper i konsernet og vi får et skreddersydd opplegg fra Espern som er veldig variert, med egen PT.
Ketil Flataker,
Eidsiva