Skriv til oss

Benytt kontaktskjema under for viktige meldinger
Gjeldende regler for frys:

Gjeldende regler for frys er sykdom, skade, graviditet og legeattest må framlegges. Søknad om frys må gjøres i forkant av frysperioden og ved sykdom/skade raskest mulig. Det innvilges frys av kontrakt i minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Ved frys utover gjeldene grunner nevnt over og ved innvilget frys, må det betales et gebyr etter gjeldede prisliste. Medlemmet vil motta en sms/skriftlig bekreftelse på innvilget frys. Bindingstiden forskyves med like mange måneder det gis frys. Du kan bli bedt om å ettersende dokumentasjon dersom dette er nødvendig. 

Frys er ikke bekreftet før du har mottatt svar per e-post/sms.
Gjeldende regler for oppsigelse av medlemskap:

Medlemskontrakten har 1 måneds oppsigelse fra første månedsskifte etter oppsigelsen er levert skriftlig eller på mail, forutsatt at bindingstid er utløpt. Medlemmet vil motta en bekreftelse på sin oppsigelse på sms/skriftlig.

Oppsigelse er ikke bekreftet før du har mottatt svar per e-post/sms.
01.

Er det noe vi kan gjøre for deg?

Vi er opptatt av å beholde og tilrettelegge for deg som kunde og ønsker åpen og god dialog i forkant av eventuell oppsigelse eller frys av medlemskap.

02.

Gjør det skriftlig

Det enkleste og sikreste for begge parter et at oppsigelse av medlemskap eller frys av medlemskap gjøres via kontaktskjema og ihht. føringene der. 

03.

Vent på bekreftelse

Sørg for å få en bekrefelse på din oppsigelse eller frys.