Espern samarbeider for et rent treningsmiljø i samarbeid med Antidoping Norge

Espern ønsker å jobbe mot et dopingfritt treningsmiljø. Vi jobber mot å være et ”Rent senter” med nulltoleranse for doping.

Fysisk aktivitet og trening skal være sunt og ha en helsefremmende effekt. Dopingbruk bryter med dette idealet. Likevel kan det ikke legges skjul på at dopingmidler er lett tilgjengelig og tas i bruk av personer som tyr til denne snarveien for å oppnå større og mer markerte muskler.

Som et ledd i dette samarbeider Espern med Antidoping Norge der vi har vært igjennom et forebyggende antidoping program som tar dopingproblemet på alvor.

Som en del av programmet skal dere medlemmer ved senteret allerede ha signert en medlemskontrakt der senterets antidopingpolicy fremkommer. Samtidig skal dere medlemmer gjøres oppmerksom på treningssenterets holdning til doping, og at vi har inngått avtale med Antidoping Norge.

Medlemmer og E-læringsprogrammet

  • Vi ønsker også at dere medlemmer tar E- Lærings programmet . Dette er et program som er tilpasset for medlemmer ved treningssenteret.
  • Vi ønsker at medlemmer under 18 år , og deres foresatte skal gjennomføre dette ved innmelding til senteret.
  • Gå inn på www.rentsenter.no  Opprett ny bruker, fyll inn info om deg selv, senterkode-medlemmer: QU58M

Lykke til!